Mönkijöiden luokitukset

Useimmiten kysytyt kysymykset.
kukkumyy
Tracks
Viestit: 1915
Liittynyt: 15 Joulu 2004 23:51

Mönkijöiden luokitukset

Viesti Kirjoittaja kukkumyy »

Teksti on lainaus jonkun tarkastusinsinöörin kirjoituksesta!


Mönkijäksi kutsutun ajoneuvon voi rekisteröidä joko kolmipyöräiseksi mopoksi (L2e-luokan ajoneuvo), kolmipyöräksi (L5e), kevyeksi nelipyöräksi (L6e) tai nelipyöräksi (L7e). Mönkijän on oltava EU-tyyppihyväksytty. Henkilö, jolla on lääkärinlausunto invaliditeetista, voi anoa poikkeuslupaa Ajoneuvohallintokeskukselta mönkijän rekisteröimiseksi traktoriksi. Nämä anomukset käsitellään kuitenkin tapauskohtaisesti. L5e- ja L7e-luokkaan kuuluvista mönkijöistä on maksettava autovero ennen rekisteröintiä. Vero maksetaan tullille. Ajoneuvoluokat, joihin mönkijä on mahdollista rekisteröidä, erotellaan toisistaan seuraavasti:

L2e-luokka

- kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää
- suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h
- ottomoottorin sylinteritilavuus enintään 50 cm3, sähkömoottorin tai muun polttomoottorin suurin nettoteho enintään 4 kW

L5e-luokka

- kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää
- polttomoottorin sylinteritilavuus suurempi kuin 50 cm3 tai suurin rakenteellinen nopeus yli 45 km/h

L6e-luokka

- neljä pyörää
- kuormittamaton massa enintään 350 kg (ilman sähköajoneuvon akkujen massaa)
- suurin rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h
- ottomoottorin sylinteritilavuus enintään 50 cm3, sähkömoottorin tai muun polttomoottorin suurin nettoteho enintään 4 kW

L7e-luokka

- neljä pyörää
- kuormittamaton massa enintään 400 kg tai tavarankuljetusajoneuvon osalta enintään 550 kg (kummassakin tapauksessa ilman sähköajoneuvon akkujen massaa)
- moottorin suurin nettoteho enintään 15 kW

Em. luokittelu perustuu EU-maissa sovellettavaan tyyppihyväksyntädirektiiviin. Perusdirektiivi on 92/61/ETY ja uusin päivitys siitä 2002/24/EY.

Mönkijä ei sinänsä ole virallinen nimitys ajoneuvolle. Tieliikennekäyttöön tarkoitettu mönkijä on siis rekisteröitävä joksikin em. ajoneuvoluokista (L2e, L5e-L7e). Näiden ajoneuvoluokkien välillä on eroja suurimman sallitun henkilöluvun suhteen. Tieliikennelain asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257, 6.Luku, 39 § "Henkilökuljetus kaksi- ja kolmipyöräisillä ajoneuvoilla ja niihin rinnastettavilla nelipyöräisillä ajoneuvoilla"- mainitaan mm. seuraavaa:

3. Kolmipyöräisellä mopolla (L2e-luokka), kolmipyörällä, nelipyörällä ja kevyellä nelipyörällä saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän.

4. Kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen tarkoitetussa mopossa (L2e-luokka) ja kolmipyörässä (L5e-luokka) ei kuljettajan ja matkustajien sekä tavaran yhteenlaskettu massa saa ylittää 300 kg eikä nelipyörässä (L6e-luokka) ja kevyessä nelipyörässä (L7e-luokka) 200 kg.

Rekisteriin merkitty määrä tarkoittaa siis sitä, kuinka monen henkilön kuljetukseen ajoneuvon valmistaja on ajoneuvon tarkoittanut ja hyväksyttänyt. Mönkijät on yleensä suunniteltu niin, että kuljettajan lisäksi kyydissä voi olla yksi matkustaja (pitkä istuin). Tämä 200 kg raja nelipyörälle jo aiheuttaa sen, että virallisia istuimia ei nelipyörässä oikein voi kahta enempää ollakaan (kuljettaja 75 kg + 2 matkustajaa 70 kg/kpl = [75+70+70] kg = 215 kg!). Sen sijaan kolmipyörän raja 300 kg sallisi paikat jopa neljälle (75 kg + 3 * 70 kg = 285 kg!). Paikkaluku voitaneen tarkistaa myös ajoneuvon tyyppitiedoista tai tyyppihyväksyntäasiakirjoista.


Tarkastusinsinööri
Ajoneuvohallintokeskus